Pink Panter doživljava svašta u epizodi Pink Outs (crtać)

Ova poznata epizoda se sastoji od mnogo kratkih, smešnih i neobičnih skečeva sa Pink Panterom :)