Spy Gear Viper-Blaster

Vema cool špijunsko oružje dolazi nam od Spy Gera-a, proizviođača špijunskih igrački. Spy Gear VIPER-BLASTERDva oružja u jednom. Može služiti kao kratko oružje za korišćenje u jednoj ruci a produženjem cevi i rasklapanjem kundaka pretvara se u precizniju i veću pušku kojom se gađa sa ramena... .Spy Gear VIPER-BLASTER
Spy Gear VIPER-BLASTER
Spy Gear VIPER-BLASTER
Spy Gear VIPER-BLASTER
Spy Gear VIPER-BLASTER - kutija