WowWee JoeBot - Robot kojim se upravlja glasom

JoeBot je jedan jako komičan robot. Može da patrolira i kada naiđe na neki predmet, našali se malo. Ima i borbeni režim, koji funkcioniše tako što čim vidi nešto što se pomera, počne da viče. WowWee JOEBOTWowWee JOEBOT u sobi Priča na Engleskom. Možete ga kontrolisati glasom (na engleskom) ili preko daljinskog upravljača. Prilikom izvršenja komandi govori viceve i razne aforizme.